نویسنده = معارف، مجید
تعداد مقالات: 1
1. حدیث، جایگاه و کارکرد آن در مبانی تفسیری آیت الله جوادی آملی

دوره 2، شماره 4، پاییز و زمستان 1394، صفحه 101-118

مجید معارف؛ محمّدامین تفضّلی


شماره‌های پیشین نشریه