نویسنده = عظیم زاده اردبیلی، فائزه
تعداد مقالات: 1
1. معناشناسی بغی و براندازی در قرآن کریم و نظام حقوقی اسلام

دوره 2، شماره 4، پاییز و زمستان 1394، صفحه 49-65

فائزه عظیم زاده اردبیلی


شماره‌های پیشین نشریه