راهنمای نویسندگان


 

 شرایط پذیرش مقاله

1- مقاله‌های ارسالی باید در زمینة تخصصی نشریه و دارای جنبه پژوهشی و حاصل کار پژوهشی نویسنده یا نویسندگان باشد.

2- مقاله‌های برگرفته از پایان‌نامه‌ها و رساله‌های دانشجویان با نام استاد راهنما، مشاوران و دانشجو و با تأییدیه استاد راهنما و مسئولیت وی منتشر می‌شود.

3- علاوه بر قرار گرفتن موضوع مقاله در دامنه تخصصی مجله، مقاله یا بخشی از آن نباید در هیچ مجله‌ای در داخل یا خارج از کشور در حال بررسی بوده یا منتشر شده باشد یا هم‌زمان برای سایر نشریه­ها ارسال نشده باشد. مقالات ارائه شده به‌صورت خلاصه مقاله در کنگره‌ها، سمپوزیوم‌ها، سمینارهای داخلی و خارجی که چاپ و منتشر شده باشد، می‌تواند در قالب مقاله کامل ارائه شوند.

4- زبان رسمی نشریه فارسی است (با این حال مقاله‌های به زبان انگلیسی نیز قابل بررسی خواهد بود).

5- مقاله‌های ترجمه شده از زبان­های دیگر قابل پذیرش نخواهد بود.

6- نشریه در رد یا قبول، ویرایش، تلخیص یا اصلاح مقاله­های پذیرش شده آزاد است و از بازگرداندن مقاله‌های دریافتی معذور است.

7- مسئولیت صحت و سقم مطالب مقاله به لحاظ علمی و حقوقی و مسئولیت آراء و نظرات ارائه شده به عهده نویسندة مسئول مکاتبات است و چاپ مقاله به معنی تأیید تمام مطالب آن نیست.

8- مقاله‌های علمی ـ مروری از نویسندگان مجرب در زمینه­های تخصصی در صورتی پذیرش می‌شود که به منابع معتنابهی استناد شده و نوآوری خاصی داشته باشد.

9- اصل مقاله‌های رد شده یا انصراف داده شده پس از شش ماه از آرشیو مجله خارج خواهد شد و مجله هیچ‌گونه مسئولیتی در قبال آن نخواهد داشت.

10- حروفچینی مقاله‌های ارسالی بایستی در کاغذ A4، دو ستونه، با فاصله تقریبی میان دو ستون و میان سطور 1 سانتیمتر با قلم BLotus نازک 12، برای متن‌های لاتین با قلم Times New Roman نازک 11 با فاصله تقریبی میان سطور 1 سانتیمتر و برای متن­های عربی با قلم B Badr 12، با فاصله تقریبی میان سطور 1 سانتیمتر، در محیط Microsoft Word 2003-2007 یا ویرایش‌های بالاتر و با فاصله 2 سانتیمتری از چپ و راست و فاصله 3 سانتیمتری از بالا و پایین کاغذ انجام شود.

11- دستورهای نقطه‌گذاری در نوشتار متن رعایت شوند. به‌طور مثال گذاشتن فاصله قبل از نقطه (.)، کاما (،) و علامت سؤال (؟) لازم نیست، ولی بعد از آنها، درج یک فاصله الزامی است.

12- کلیه صفحات مقاله از جمله صفحاتی که دارای شکل/ جدول/ تصویر می‌باشند، دارای قطع یکسان و شماره صفحه باشد و حداکثر حجم مقاله‌ها همراه با جدول‌ها و نمودارها نباید از 20 صفحه ‌(6000 کلمه) بیشتر باشد.

13- مقاله‌ها منحصراً از طریق پایگاه نشریه دریافت می‌شود و به مقاله­های ارسال شده از طریق نامه یا پست الکترونیک نشریه ترتیب اثر داده نخواهد شد.

14- پس از چاپ مقاله نسخه‌ای از نشریه حاوی مقاله مورد نظر به تعداد نویسندگان، برای نویسنده مسئول مکاتبات ارسال خواهد شد.

15- نحوه ارسال مقاله: ارسال مقاله منحصراً از طریق سامانه الکترونیکی مجله به آدرس http://lib.journals.pnu.ac.ir انجام می‌شود.

16- مقاله‌های ارسالی بایستی دارای بخش‌های زیر باشد:

 • شناسه مقالههمراه هر مقاله اطلاعاتی ذیل به هر دو زبان فارسی و انگلیسی ارسال خواهد شد:

-      عنوان کامل مقاله به فارسی و انگلیسی

-      نام و نام‌خانوادگی نویسنده/ نویسندگان به‌ترتیب میزان سهم و مرتبه علمی و محل اشتغال یا تحصیل نویسنده/ نویسندگان (به فارسی و انگلیسی)

-      نشانی کامل نویسنده مسئول مکاتبات به فارسی و انگلیسی (شامل نشانی پستی، شماره تلفن ثابت، همراه، دورنگار و پست الکترونیکی)

-      مشخص نمودن نام مؤسسه تأمین کننده مخارج مالی (در صورت وجود)

 • صفحه اولعنوان کامل مقاله به فارسی، عنوان مقاله که در وسط صفحه اول نوشته می‌شود باید خلاصه و گویا بوده و بیانگر موضوع تحقیق باشد و از 20 کلمه تجاوز نکند. از درج اسامی نگارنده‌(گان) در صفحه اول مقاله اجتناب شود.

-   چکیده فارسی: شامل شرح مختصر و جامعی از محتوای مقاله با تأکید بر طرح مسئله، هدف‌ها، روش‌ها و نتیجه‌گیری است. چکیده در یک پاراگراف و حداقل 150 و حداکثر در 250 کلمه تنظیم شود. این بخش از مقاله در عین اختصار باید گویای روش کار و برجسته‌ترین نتایج تحقیق بدون استفاده از کلمات اختصاری تعریف نشده، جدول، شکل و منابع باشد.

-      کلید واژگان فارسی: (3 تا 7 واژه) واژه‌های کلیدی به نحوی تعیین گردند که بتوان از آنها جهت تهیه فهرست موضوعی (Index) استفاده نمود.

-      چکیده انگلیسی Abstract و کلید واژگان انگلیسی: (برگردان کامل عنوان، متن چکیده فارسی و واژگان کلیدی).

-      مقاله لازم است دارای مقدمه (مشتمل بر طرح مسئله، مرور پژوهش‌های انجام شده، روش تحقیق، منطق حاکم بر ترتیب مباحث مقاله) و نتیجه باشد.

-      معادل فارسی مفاهیم و نام­های خارجی در پی‌نوشت ذکر شود.

 • نحوه ارجاع

-   ارجاع مأخذ در متن مقاله داخل پرانتز به روش APA مشخص شود و در قسمت مراجع مشخصات کامل منبع به ترتیب حروف الفبا آورده شود. فقط منابع استفاده شده در متن، در فهرست منابع مورد استفاده ارائه شوند. منابع باید مستند و معتبر بوده و به ترتیب حروف الفبای نام‌خانوادگی نویسنده(گان) با تورفتگی 5/0 سانتیمتر برای خطوط دوم و بعد از آن (Hanging) مرتب شوند. ذکر منابع در متن مقاله با ارجاع به نگارنده‌(گان) و سال انتشار منبع صورت گیرد. وقتی از چند اثر مختلف یک نویسنده استفاده می‌شود، شماره‌گذاری این مقاله‌ها به‌ترتیب سال انتشار آنها (از قدیم به جدید) انجام گیرد. نام مخفّف مجلات باید براساس نام استاندارد آنها در لیست ISSN در فهرست منابع درج شوند.

 • نحوه ارجاع در داخل متن

-      برای منابعی که یک یا چند نویسنده دارد: (نام خانوادگی نویسنده/ نویسندگان، سال: صفحه) و (نام خانوادگی نویسنده/ نویسندگان، سال، ج: صفحه)

-      برای منابعی که از نوشتة دیگران نقل قول شده است: (نقل از ....، سال: صفحه)

-      برای منابع اینترنتی (نام خانوادگی نویسنده یا نام فایل html، تاریخ یا تاریخ دسترسی به صورت روز، ماه، سال).

 • · نحوه ارجاع در قسمت منابع در پایان مقاله: (توجه: در صورت مشخص نبودن نویسنده، تاریخ نشر یا ناشر به تریتب از عبارت­های بی­نا، بی­تا و 
  بی­جا استفاده شود.)

-      کتاب: نام خانوادگی، نام نویسنده/ نویسندگان. (سال انتشار). عنوان کتاب. محل نشر: ناشر. نوبت ویرایش یا چاپ.

 • کتابی که به جای مؤلف با عنوان سازمان­ها یا نهادها منتشر شده است: نام سازمان­ یا نهاد. (سال انتشار). عنوان کتابمحل نشر: مؤلف. نوبت ویرایش یا چاپ.
 • فصلی از یک کتاب یا مقاله­ای از یک مجموعه مقاله که به­وسیله افراد مختلف نوشته شده اما مؤسسه یا افراد معینی آن را گردآوری و به چاپ رسانده­اند: نام نویسنده/نویسندگان. (سال انتشار). عنوان مقالهنام گردآورنده. نام مجموعه مقالاتشماره صفحه­هایی که فصل کتاب یا مقاله در آن درج شده. محل نشر: ناشر.
 • کتابی که مؤلف خاصی ندارد: عنوان کتاب. (سال انتشار). محل نشر: ناشر. نوبت چاپ.
 • کتاب ترجمه شده: نام خانوادگی، نام نویسنده/ نویسندگان. (سال ترجمه). عنوان کتاب به فارسینام و نام خانوادگی مترجم/ مترجمان. محل نشر: ناشر.

-      پایان­نامه: نام خانوادگی، نام نگارنده پایان­نامه. (سال). عنوان پایان­نامه. ذکر پایان نامه بودن منبع. دانشگاه.

-   مقاله: نام خانوادگی، نام نویسنده/ نویسندگان (سال) عنوان مقاله، نام نشریه. صاحب امتیاز، سال، دوره یا شماره، شماره صفحه­هایی که مقاله در آن درج شده.

 • مقاله­ های چاپ شده در روزنامه­ها: نام خانوادگی، نام نویسنده (سال، روز، ماه). عنوان مقاله؛ نام روزنامه، شماره صفحه.
 • مقاله ترجمه شده: نام‌ خانوادگی، نام نویسنده (سال). عنوان مقاله، (نام و نام ‌خانوادگی مترجم با ذکر عنوان مترجم). نام نشریه­ای که مقاله ترجمه شده در آن درج شدهصاحب امتیاز، سال، دوره یا شماره، شماره صفحه­ ها.

-      منابع قابل دسترس از طریق شبکه جهانی وب یا منابع الکترونیکی

 • کتاب و مجموعه مقالات: نام خانوادگی، نام نویسنده. عنوان کتاب. محل نشر: ناشر، تاریخ انتشار. تاریخ آخرین ویرایش در صورت موجود بودن؛ [نوع رسانه مشخص شود On Line، DVD، ...]، [تاریخ مشاهده].
 • کتاب و مجموعه مقالات بر روی دیسک فشرده: نام خانوادگی، نام نویسنده. عنوان کتاب. [CD-ROM] محل نشر: ناشر، تاریخ انتشار.
 • پایان نامه: نام خانوادگی. نام نویسنده. «عنوان پایان نامه»، مقطع تحصیلی و رشته، نام دانشکده، دانشگاه، سال دفاع. [نوع رسانهOn Line…]، [تاریخ مشاهده]
 • چکیده مقالات: نام خانوادگی، نام نویسنده. «عنوان مقاله». [ذکر واژه چکیده]. نام مجله، دوره، شماره، ماه، سال: شماره صفحه (در صورت موجود بودن). [نوع رسانهOn Line…]، [تاریخ مشاهده]
 • مقاله کنفرانس یا سمینار: نام خانوادگی، نام نویسنده. «عنوان مقاله». عنوان سمینار یا همایش (محل و تاریخ برگزاری روز، ماه، سال). تاریخ انتشار یا آخرین ویرایش: شماره صفحه (در صورت موجود بودن). [نوع رسانهOn Line…]، [تاریخ مشاهده]
 • مقاله­های قابل دسترس از طریق سایت­ها یا صفحات خانگی: نام خانوادگی، نام نویسنده «عنوان مقاله». نام سایت یا صفحه خانگی. تاریخ انتشار یا آخرین روزآمد شدن [On Line…]، [تاریخ مشاهده]
 • مقاله­های مجلات الکترونیکی: نام خانوادگی، نام نویسنده «عنوان مقاله». نام مجله، دوره، شماره، ماه، سال: شماره صفحه [On Line…]، [تاریخ مشاهده]
 • مقاله­های مجلات الکترونیکی بر روی دیسک فشرده: نام خانوادگی، نام نویسنده. «عنوان مقاله». نام مجله، [CD-ROM] دوره، شماره، ماه، سال: شماره صفحه (در صورت موجود بودن).
 • مقاله­های الکترونیکی مجلات چاپی: نام خانوادگی، نام نویسنده. «عنوان مقاله». نام مجله، دوره، شماره، ماه، سال: شماره صفحه (در صورت موجود بودن... [تاریخ مشاهده]
 • مقاله­های الکترونیکی مجلات چاپی بر روی دیسک فشرده: نام خانوادگی، نام نویسنده. «عنوان مقاله». نام مجله، [ذکر واژه CD-ROM] دوره، شماره، ماه، سال: شماره صفحه
 • اطلاعات متعلق به شخصی خاص: نام خانوادگی، نام صاحب صفحه اصلی. ذکر واژه صفحه اصلی [Homepage..]  نوع رسانه [..] تاریخ مشاهده.
 • اطلاعات متعلق به سازمان یا نهادی خاص: عنوان سایت. [ذکر واژه صفحه اصلیHomepage..] تاریخ انتشار یا آخرین ویرایش (در صورت موجود بودن). [نوع رسانهOn Line…]، [تاریخ مشاهده]
 • فایل صوتی: نام خانوادگی، نام صاحب فایل. «نام فایل» [Sound File]. «ذکر فرمت فایل» On Line [.. ]  [تاریخ مشاهده]
 • فایل تصویری: نام خانوادگی، نام صاحب فایل. «نام فایل» [Image File]. «ذکر فرمت فایل» On Line [.. ] [تاریخ مشاهده]
 • فایل ویدئویی: «نام فایل» [Video File]. «ذکر فرمت فایل»[On Line] . «نشانی دسترسی» [تاریخ مشاهده].
 • · پست الکترونیکی: نام خانوادگی، نام فرستنده نامه (نشانی الکترونیکی فرستنده). تاریخ ارسال نامه، روز، 
  ماه، سال. «موضوع نامه» نام و نام خانوادگی، گیرنده نامه (نشانی الکترونیکی گیرنده). تاریخ ارسال نامه، روز، ماه، سال.

17- مقالاتی که بر اساس مندرجات این راهنما تهیه نشده و مطابقت نداشته باشند، بررسی نخواهند شد.

18- مسئولیت هر مقاله از نظر علمی، ترتیب اسامی و پیگیری به عهده نویسنده مسئول آن خواهد بود. نویسنده مسئول باید تعهدنامه ارسال مقاله را از سایت دانلود و پس از اخذ امضای تمامی نویسندگان به دبیرخانه مجله ارسال نماید.

19- تعداد و ردیف نویسندگان مقاله به همان صورتی که در نسخه اولیه و زمان ارائه به دفتر مجله مشخص شده، مورد قبول است و تقاضای حذف یا تغییر در ترتیب اسامی نویسندگان فقط قبل از داوری نهایی و با درخواست کتبی تمامی نویسندگان و اعلام علت امر قابل بررسی است.

20- مقالات توسط هیأت تحریریه و با همکاری هیأت داوران ارزیابی شده و در صورت تصویب، طبق ضوابط مجله در نوبت چاپ قرار خواهند گرفت. هیأت تحریریه و داوران مجله در رد یا قبول، اصلاح مقالات و بررسی هر گونه درخواست نویسنده(گان)، دارای اختیار کامل می‌باشند.

21- گواهی پذیرش مقاله پس از اتمام مراحل داوری و ویراستاری و تصویب نهایی هیأت تحریریه توسط سردبیر مجله صادر و به اطلاع نویسنده مسئول خواهد رسید.